หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
"สุรินทร์เมืองน่าอยู่
ด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี"
 
วิสัยทัศน์ ทม.สุรินทร์
 
  พันธกิจ
 

พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดำเนินการจัดการปัญหาขยะอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างจิตสำนึกของประชาชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการจัดการสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบริการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัว

พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน การจราจร ปรับปรุงระบบระบายน้ำ และบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ

พัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทางการศึกษา ควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และทำนุบำรุงศาสนา

พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามหลักธรรมาภิบาล

เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาความเป็นผู้นำและความเข้มแข็งของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน

ส่งเสริมให้ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าประสงค์ที่ 1 เทศบาลเมืองสุรินทร์มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค และการดูแลสุขภาพ ของตนเองและครอบครัว

เป้าประสงค์ที่ 3 ปัญหายาเสพติดลดลง และสามารถแก้ไขและป้องกันได้อย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพียงพอในการดำรงชีพ

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ประสบภัย ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ ในสังคมได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 6 ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

เป้าประสงค์ที่ 7 ระบบสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน และระบบบำบัดน้ำเสียของ เทศบาลมีมาตรฐานและครอบคลุมพื้นที่

เป้าประสงค์ที่ 8 ปัญหาการจราจรได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์ที่ 1 สถานศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล ผ่านการประเมินคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา

เป้าประสงค์ที่ 3 นักเรียนและประชาชนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม

เป้าประสงค์ที่ 4 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ด้านการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

เป้าประสงค์ที่ 1 เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และเที่ยงธรรม

เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการ

เป้าประสงค์ที่ 4 ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล

เป้าประสงค์ที่ 5 ประชาชนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในชีวิตประจำวัน
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,760,669 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10