ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตฟรี wifi ( 11 )
29.73%
สวนสาธารณะ ( 15 )
40.54%
การคมนาคม ( 11 )
29.73%