ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
อินเตอร์เน็ตฟรี wifi ( 8 )
29.63%
สวนสาธารณะ ( 9 )
33.33%
การคมนาคม ( 10 )
37.04%