หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเกียรติบัตร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ค. 2565 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพวงมาลา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  23 พ.ค. 2565 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.พ. 2565 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 74
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแจกันดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเต็นท์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 54
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาใส่กระจกใส กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 53
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ ร้ายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขอจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหารถวายพระ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 ก.พ. 2565 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รถบรรทุกเทท้ายแบบหางเหยี่ยวฯ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๗๘๓ สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๗-๖๐-๐๐๑๐ กองช่งสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 63
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 49
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๔๙๗ สุรินทร์ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๗-๐๐๐๙ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รถตักหน้า-ขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ ๔๙๗ สุรินทร์ หัสครุภัณฑ์ ๐๑๘-๕๗-๐๐๐๙ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อม รถยนต์ ๔ ประตู หมายเลขทะเบียน กค ๖๙๕๓ สุรินทร์ หัสพัสดุ ๐๐๒-๕๒-๐๐๒๐ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่างสุขาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 ก.พ. 2565 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายและสติ๊กเกอร์พร้อมติดตั้ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  11 ก.พ. 2565 31
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,957,296 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10