หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์เรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 93
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างตัดเสื้อนางรำพร้อมผ้าสไบ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด  11 พ.ย. 2563 72
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนศรีพัฒนา จากที่ก่อสร้างไว้แล้วไปทางทิศใต้ถึงเขตอบต.นอกเมือง  11 พ.ย. 2563 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หัว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง  11 พ.ย. 2563 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด พร้อมติดตั้งโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 64
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๘ ช่อง โดยวิธีสอบราคา  11 พ.ย. 2563 66
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา นักเรียนชาย-หญิง ๑๐ ห้อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณ์  11 พ.ย. 2563 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๖๓ รายการ  11 พ.ย. 2563 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อรถซาเล้งสามล้อเครื่อง จำนวน ๘ คัน  11 พ.ย. 2563 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างห้องสุขา นักเรียนชาย-หญิง ๑๐ ห้อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ ” เทศบาลอนุศรณ์ ” โดยวิธีสอบราคา  11 พ.ย. 2563 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ  11 พ.ย. 2563 98
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วีไอพี ไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด พร้อมติดตั้ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณ์ ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๖ รายการ  11 พ.ย. 2563 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีการสอบราคา  11 พ.ย. 2563 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างเหมารื้อถอนอาคารเรียน ๑ โรงเรียนเทศบาล ๑ “สุรินทร์วิทยาคม” จำนวน ๑ หลัง  11 พ.ย. 2563 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่องประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๓๔ เครื่อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ “วิภัชศึกษา”  11 พ.ย. 2563 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเคมี สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ “เทศบาลอนุสรณ์” จำนวน ๑ ชุด (๒๔ รายการ)  11 พ.ย. 2563 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๕)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างต่อเติมห้องน้ำอาคารเรียน ๒ โรงเรียนเทศบาล ๑ “สุรินทร์วิทยาคม” (ครั้งที่๒)  11 พ.ย. 2563 71
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ( ปรับแผนครั้งที่ ๑ )  11 พ.ย. 2563 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( เพิ่มเติมฉบับที่ ๓ ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักทางสาธารณประโยชน์ชุมชนหมอกวน(หลังร้านส้มตำสะพานดาว)  11 พ.ย. 2563 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนเทศบาล ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณสถานีตำรวจจนถึงโรงรับจำนำ ๒ ตามแบบแปลนของเทศบาล โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำถนนศรีพัฒนาจากที่ก่อสร้างไว้แล้วไปทางทิศใต้ถึงเขต อบต.นอกเมือง ตามประกาศและเอกสารสอบราคา ๓๗-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประมูลซื้อรถกวาดดูดฝุ่นขนาดเล็ก จำนวน ๑ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 69
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,418,527 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10