หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย (ชั้นอนุบาล 1-3) โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พ.ย. 2563 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนธันวาคม 2563 ถึงเมษายน 2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  17 พ.ย. 2563 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อกล้องวงจรปิดและระบบบริหารจัดการกล้องพร้อมติดตั้ง ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๑๐-๒  11 พ.ย. 2563 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศาลาลอย จำนวน ๕๖ รายการ  11 พ.ย. 2563 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วีไอพี ไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างเช่าเครื่องเสียง จำนวน ๖ รายการ  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างตัดเสื้อนางรำพร้อมผ้าสไบ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศการประมูลจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วีไอพี ไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตามประกาศการประมูลฯ เลขที่ ๑๒-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ ตามประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที่ ๒๑-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติมฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (จ้างก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุรินทร์ (กม.๑๐) จำนวน ๑ แห่ง)  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๑ สุรินทร์วิทยาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างก่อสร้างคลอง คสล.ในร่องน้ำสาธารณะด้านตะวันออกถัดจากซอยวินชัย  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำถนนศรีพัฒนาจากที่ก่อสร้างไว้แล้วไปทางทิศใต้ถึงเขต อบต.นอกเมือง ตามประกาศและเอกสารสอบราคา เลขที่ ๑๗-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์เรื่องการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ภาคเรียนที่ ๑-๒๕๕๘  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างตัดเสื้อนางรำพร้อมผ้าสไบ จำนวน ๔,๐๐๐ ชุด  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนศรีพัฒนา จากที่ก่อสร้างไว้แล้วไปทางทิศใต้ถึงเขตอบต.นอกเมือง  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นแบบถัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ หัว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด พร้อมติดตั้งโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงช่องจำหน่ายตั๋ว สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๘ ช่อง โดยวิธีสอบราคา  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขา นักเรียนชาย-หญิง ๑๐ ห้อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ เทศบาลอนุสรณ์  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๖๓ รายการ  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อรถซาเล้งสามล้อเครื่อง จำนวน ๘ คัน  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจ้างเหมาเอกชนขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวันของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างห้องสุขา นักเรียนชาย-หญิง ๑๐ ห้อง สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๓ ” เทศบาลอนุศรณ์ ” โดยวิธีสอบราคา  11 พ.ย. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง จำนวน ๓ รายการ  11 พ.ย. 2563 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การจัดจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ วีไอพี ไม่เกิน ๕๐ ที่นั่ง จำนวน ๗ คัน โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  11 พ.ย. 2563 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 7
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,670 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10