หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลียนแปลง ครั้งที่ 6/2563  28 ธ.ค. 2563 137
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสุรินทร์ งดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2564  25 ธ.ค. 2563 115
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6/2563  25 ธ.ค. 2563 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563  24 ธ.ค. 2563 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสุรินทร์ งดเยี่ยมทุกกรณี  24 ธ.ค. 2563 290
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบ  24 ธ.ค. 2563 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564  23 ธ.ค. 2563 293
ข่าวประชาสัมพันธ์   ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 38/2563 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ให้นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ กลับมาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  23 ธ.ค. 2563 95
ข่าวประชาสัมพันธ์   ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก  15 ธ.ค. 2563 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  15 ธ.ค. 2563 111
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 2  14 ธ.ค. 2563 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ห่างไหล COVID-19  7 ธ.ค. 2563 165
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลออลกอฮอล์ทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ  7 ธ.ค. 2563 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีวิถีพุทธ  7 ธ.ค. 2563 208
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชืญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  3 ธ.ค. 2563 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน  30 พ.ย. 2563 96
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  30 พ.ย. 2563 359
ข่าวประชาสัมพันธ์   สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสุรินทร์ ส่วนแยก โรงพยาบาลสุรินทร์ เปิดให้บริการ แจ้งเกิด แจ้งตาย ณ ห้องบัตรเก่า อาคารหน้าเสาธง โรงพยาบาลสุรินทร์  30 พ.ย. 2563 354
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการทำความสะอาดสถานที่และตลาดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563  27 พ.ย. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสุรินทร์ เปิดทำบัตรประชาชนนอกเวลาราชการ  25 พ.ย. 2563 579
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  24 พ.ย. 2563 332
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  23 พ.ย. 2563 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลวิทยากรท้องถิ่น  16 พ.ย. 2563 145
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสุรินทร์ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์  9 พ.ย. 2563 181
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจัดงานรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง  9 พ.ย. 2563 984
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑  6 พ.ย. 2563 105
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญนุ่งผ้าไหมใส่บาตร ข้าวหอมมะลิที่สุรินทร์ทุกวันเสาร์ในเวลา 07.00 น.  6 พ.ย. 2563 154
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์   3 พ.ย. 2563 121
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางในพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563  30 ต.ค. 2563 119
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการทำความสะอาดสถานที่และตลาดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  30 ต.ค. 2563 88
   1      2     (3)     4      5   
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,419,744 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10