หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัคร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  23 พ.ย. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลวิทยากรท้องถิ่น  16 พ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   เทศบาลเมืองสุรินทร์ ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุรินทร์  9 พ.ย. 2563 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการจัดงานรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ในพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง  9 พ.ย. 2563 564
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ ๑  6 พ.ย. 2563 13
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญนุ่งผ้าไหมใส่บาตร ข้าวหอมมะลิที่สุรินทร์ทุกวันเสาร์ในเวลา 07.00 น.  6 พ.ย. 2563 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุรินทร์   3 พ.ย. 2563 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ใบสมัครร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงพระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวางในพิธีเปิดงาน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563  30 ต.ค. 2563 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดการทำความสะอาดสถานที่และตลาดในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  30 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทงเพ็ญเดือน 12 ประจำปี 2563  29 ต.ค. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญร่วมรำบวงสรวงฯ ในพิธีเปิดงานช้างสุรินทร์ ประจำปี 2563   29 ต.ค. 2563 36
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าภายใต้โครงการ คาราวานอุตสาหกรรม เศรษฐกิจดี SMEs สู่ชุมชน  29 ต.ค. 2563 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2563  29 ต.ค. 2563 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563  27 ต.ค. 2563 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งเตือนห้างหุ้นส่วนจำกัด แสวงฟ้าก่อสร้าง เร่งก่อสร้างถนนเทศบาล ๔  20 ต.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองสุรินทร์  16 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลเมืองสุรินทร์  16 ต.ค. 2563 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 13  15 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  15 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  15 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  15 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง  15 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง  15 ต.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่ 4/2563  15 ต.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 13  15 ต.ค. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง กำหนดวัน เวลาและสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  15 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  15 ต.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  14 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  14 ต.ค. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์  9 ต.ค. 2563 0
  (1)     2   
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 10,440 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10