หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  11 มี.ค. 2562 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  8 มี.ค. 2562 87
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  8 มี.ค. 2562 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  8 มี.ค. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  6 มี.ค. 2562 122
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  6 มี.ค. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงก่อสร้างพื้นตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)  5 มี.ค. 2562 175
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิว Asphaltic concrete ถนนจิตรบำรุง จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มี.ค. 2562 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 มี.ค. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ก.พ. 2562 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  25 ก.พ. 2562 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อเครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า มีระบบควบคุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 ก.พ. 2562 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  7 ก.พ. 2562 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 วิภัชศึกษา เรื่อง ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  8 พ.ย. 2561 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย(ชั้นอนุบาล 1-3)  5 ต.ค. 2561 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนไชยมงคล จากถนน คสล. เดิมไปทางทิศตะวันออก ถึงเขตคลองชลประทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  3 ต.ค. 2561 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณประโยชน์ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน 10 แห่ง 24 จุด พื้นที่ประมาณ 91 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  22 ก.ย. 2560 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องประชุมบริเวณพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกของอาคารศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  21 ก.ย. 2560 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายผิวจราจรพร้อมบ่อพัก และท่อระบายน้ำทั้งสองข้างทางสาธารณประโยชน์ ถนนโคกบัวราย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  14 ก.ย. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ตามประกาศสอบราคา เลขที่ 14-2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560  23 ส.ค. 2560 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  18 ส.ค. 2560 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา ตามประกาศสอบราคา เลขที่ 13-2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  9 ส.ค. 2560 79
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้าง ตามประกาศสอบราคา เลขที่ 12-2560 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2560  9 ส.ค. 2560 80
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศการประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศการประมูลฯ เลขที่ 5-2560  8 ส.ค. 2560 77
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 124 รายการ  1 ส.ค. 2560 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ้ จำนวน 1 ชุด รวม 22 รายการ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ ตามประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่่ 11-2560  31 ก.ค. 2560 84
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สำหรับปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” จำนวน 66 รายการ  20 ก.ค. 2560 75
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ยกเลิกประกาศการประมูลจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโดยปรับปรุงผิวจราจรถนนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และปรับปรุงบ่อพัก  20 ก.ค. 2560 76
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สอบราคาจ้างติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ตรอก ซอย ภายในชุมชุนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์  20 ก.ค. 2560 89
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศสอบราคาจัดซื้อเคร่ื่องดนตรีวงสตริงคอมโบ้ จำนวน 1 ชุด รวม 22 รายการ  19 ก.ค. 2560 99
<< หน้าแรก...     18      19      20      21     (22)     23   
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,678,794 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10