หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับ Walk-in รับวัคซีน เข็มที่ 1 (Sinovac) ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่สนามวัคซีน
ข่าวสาร
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด
  ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  7 พ.ค. 2563 75
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  5 พ.ค. 2563 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   จ้างที่ปรึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบกำกัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  29 เม.ย. 2563 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อหนังสือตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา จำนวน 83 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  29 เม.ย. 2563 85
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนเมษายน 2563 ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฐานความจริง จำนวน 1 ชุด  29 เม.ย. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 ประกาศ (กองวิชาการและแผนงาน)  29 เม.ย. 2563 91
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเสียพร้อมติดตั้ง เป็นเครื่องชนิดจุ่มในน้ำ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  28 เม.ย. 2563 89
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างให้ช่างตรวจสอบและซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  15 เม.ย. 2563 92
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  10 เม.ย. 2563 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้ายเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1 เม.ย. 2563 85
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำใบปลิวประชาสัมพันธ์ โรคปอดอับเสบ Covid 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  31 มี.ค. 2563 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 89
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนมีนาคม 2563 ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฐานความจริง จำนวน 1 พื้นที่ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 92
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าจ้างบริการเช็ค/รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 ชุด กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ป้ายกราฟฟิค - บอร์ด จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 87
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในรูปแบบหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฐานความจริง จำนวน 1 พื้นที่ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 89
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 92
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  30 มี.ค. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 โครงการ จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  25 มี.ค. 2563 93
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  18 มี.ค. 2563 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาค่าบริการเช็ค.รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2ชุด กองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  12 มี.ค. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ป้ายกราฟฟิค จำนวน 1 รายการ กองวิชาการและแผนงาน โดยเฉพาะเจาะจง  9 มี.ค. 2563 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัส 420-50-0061 จำนวน 7 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  6 มี.ค. 2563 87
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  26 ก.พ. 2563 94
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันในการรับมอบ ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน  17 ก.พ. 2563 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  3 ก.พ. 2563 89
<< หน้าแรก...     16      17      18      19     (20)     21      22      23      24   
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 2,185,739 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10