หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
095-610-8381
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างทำป้ายไวนิ [ 19 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างก่อสร้างทา [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 17 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 13 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 12 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวั [ 8 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 16 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 25 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 43 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวั [ 8 ธ.ค. 2566 ]   อ่าน 40 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว888  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13 กค. มท 0803.4/ว902,ว903 รายชื่อฯ รุ่นที่ 13  [ 28 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว892  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว893  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย กศ. มท 0816.3/ว890 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว881 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องก้บการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4 สน.คท. มท 0808.2/ว879 รายชื่อฯ รุ่นที่ 4  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 กพส. มท 0810.4/ว880 บัญชีแนบท้าย สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ 1) กสธ. มท 0819.2/ว845  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ ภายใต้ระบบ e-Plan รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว828 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ผลการประเมินการดำเนินกิจการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กพส. มท 0810.8/ว793 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 28 ก.พ. 2567 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว791  [ 28 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเจ้าหน้าที่และผู้แทนชุมชนในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรม กสธ. มท 0819.3/2499  [ 27 ก.พ. 2567 ]
การจัดงาน MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว874 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ซักซ้อมเกี่ยวกับระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารของอำเภอและจังหวัดในการพิจารณาโครงการและเอกสารประกอบการขอกู้เงินทุ่นส่งเสริมกิจการเทศบาล สน.คท. มท 0808.4/ว3  [ 27 ก.พ. 2567 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาฉีด กค. มท 0803.3/ว870  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบที่ 3 (76 จังหวัด) (ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว853 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
แนวทางการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว869 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 27 ก.พ. 2567 ]
สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0 - 5 ปี และข้อมูลภาวะการเจริญเติบโตของเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนโครงการน้ำหนักเด็กได้มาตรฐานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว866  [ 27 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว864  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบัน ความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.บถ. มท 0809.4/ว861  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ผลการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว854 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 23 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ สน.บถ. มท 0809.4/ว862  [ 23 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 19 - 20 สน.คท. มท 0808.3/ว846 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 19 - 20  [ 23 ก.พ. 2567 ]
แบบรายงานและตัวชี้วัดการส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กระดับชั้นอนุบาล กศ. มท 0816.5/2391  [ 23 ก.พ. 2567 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.4/ว190 ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองและให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของศาลปกครองและการใช้สิทธิทางศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 2  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.1/ว189 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารขอราชการ พ.ศ. 2540 [ แนบ1 ]  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว188 ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว1171 เเจ้งข้อสั่งการการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ เเละติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มเเอลกอฮอล์  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ว187 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ว183 ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ 3049 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (รายการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยกระดาษ)  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.5/ 3054 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ต)  [ 28 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.1/ว180 การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทดแทนตำแหน่งว่าง [ แนบ1 ]  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.4/ว1153 โครงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1147 แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลงหมุดหมายแผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570 ในแผนพัฒนาท้องถิ่น)  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว186 ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.6/ว184 ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเเละบริการขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าเเละบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมเเละรายงานผลที่เป็นมิตรกับสิ่งเเวดล้อมเเละรายงานผล  [ 27 ก.พ. 2567 ]    
สร 0023.3/ว1111 ขอความร่วมมือติดตามการบันทึกข้อมูลการจ่ายเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคย้อนหลัง ครั้งที่ 8  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สร 0023.3/ว1108 ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ "พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื่อสัตย์ กตัญญู และความดี สู่เยาวชน ครั้งที่ 2"  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สร 0023.6/ว1107 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภท พ.ศ. 2564  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สร 0023.4/ว1106 ประสานความร่วมมือในการดําเนินการเปิดเวทีสาธารณะและเปิดบ้าน ป.ป.ท. (Open House)  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สร 0023.2/ว1104 ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผุ้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สร 0023.6/ว1103 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การเเสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่ พ.ศ 2566  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
สร 0023.3/ว182 การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.พ. 2567 ]  
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ 29 ก.พ. 67 โครงการอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2567 [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทม.สุรินทร์ 29 ก.พ. 67 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนบำรุงราษฎร์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 29 ก.พ. 67 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามบริหารงานตำรวจ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 28 ก.พ. 67 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชุมชนโพธิ์ร้าง โพธิ์กลาง [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
ทม.สุรินทร์ 28 ก.พ. 67 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ชุมชนปอยปริง ปอยหลวง [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 1 
ทม.สุรินทร์ 28 ก.พ. 67 ประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านจารย์ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง คนงาน แล [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 9 
อบต.ตรึม งานป้องกันฯ ออกดำเนินการตัดตกแต่งกิ่งไม้ โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ตรึม โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 "ทำขนมเทียนหญ้านางนวล" [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ การร่วมงานนิทรรศการวิชาการ H.J.W. OPEN HOUSE [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ การลงนามโครงการร่วมกับ พ.ต.ท. ธวัชชัย ประพันธมิตร สารวัตรสถานีตำร [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.คาละแมะ ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมซักซ้อมแผนการเข้าระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่ง (การใช้ไม้ง่า [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทม.สุรินทร์ 28 ก.พ. 67 ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ One Stop Service :OSS [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 8 ก.พ. 67 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ 28 ก.พ. 67 สำนักงาน ปปช.จังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่ตอบแบบสอบถาม [ 29 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 8 
   
 
   
   
 


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านหนองท่ม หมู่ที่ 3 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุ [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักบ้านบก หมู่ที่ 13 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินท [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโคกศิลา หมู่ที่ 17 ต.ตรึม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินท [ 28 ก.พ. 2567 ]


อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม โดยวิธีเฉพ [ 28 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศ [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัช [ 27 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุริน [ 27 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านจารย์ จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันให้กับ ศพด.บ้านอังกอล ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 โดยวิ [ 27 ก.พ. 2567 ]


อบต.บ้านจารย์ เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกยะคอนเทนเนอร์ เบอร์ ๒๗ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๗๗๑ [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เบอร์ ๒๘ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๒๘ [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]


อบต.คาละแมะ จ้างเหมาแรงงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของคนพิการและผู้สูงอายุในเขตตำบล [ 22 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทต.นิคมปราสาท จ้างเหมาบริการจัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา [ 21 ก.พ. 2567 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างทำอาหารคาวหวานใส่ปิ่นโต พร้อมดอกไม้กำ จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพ [ 21 ก.พ. 2567 ]
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา (Q&A)
 
   
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเมืองสุรินทร์ [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัช [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๑ สุริน [ 27 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกยะคอนเทนเนอร์ เบอร์ ๒๗ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๗๗๑ [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เบอร์ ๒๘ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๒๘ [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุ จำนวน ๗ รายการ จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภา [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างทำอาหารคาวหวานใส่ปิ่นโต พร้อมดอกไม้กำ จัดงานรัฐพิธีวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพ [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2567 ]จ้างเช่าโต๊ะพับหน้าขาวพร้อมผ้าปูโต๊ะ และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม จัดงานรัฐพิธีวันที่ร [ 21 ก.พ. 2567 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.พ. 2567 ]

   
 
   
 
สุนัขจรจัด (19 ก.พ. 2567)    อ่าน 1604  ตอบ 9  
รายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (29 ม.ค. 2567)    อ่าน 51  ตอบ 3  
การจ่ายเงินค่าเก็บขยะ (15 ม.ค. 2567)    อ่าน 34  ตอบ 1  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 
กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์
ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 095-610-8381
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 9,599,929 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์