หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง
ศาลหลักเมืองสุรินทร์
วิหารพระพุทธสุรินทรภักดี
วัดบูรพาราม พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติ
พิพิธภัณฑ์กัมมัฏฐาน-อัฐิธาตุ
พระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดุลย์ อตุโล
เทศบาลเมืองสุรินทร์
1
2
3
4
5
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ต่อ 102
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
093-596-9297
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
Line ทม.สุรินทร์
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในต [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 44 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดกรณีทรัพย์สินชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป [ 6 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 76 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 4 รา [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย [ 19 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1534 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว1535 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว1559 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1550  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1569  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) กศ. มท 0816.3/ว1564 [เอกสารแนบ]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 สน.บถ. มท 0809.4/ว1563 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10199-10274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10330-10387 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1562  [ 22 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.2/ว1558 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบแสดงความเห็นออนไลน์ ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1557  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1556  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 17 สน.บถ. [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 กพส. มท 0810.4/ว1552  [ 21 ก.ค. 2564 ]
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กศ. มท 0816.4/ว1555 [แนวทางฯ]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การรายงานข้อมูลหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง สน.คท. มท 0808.3/ว1551 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ค. 2564 ]
ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข กสธ. มท 0819.2/ว1543  [ 21 ก.ค. 2564 ]
การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม สน.บถ. มท 0809.5/ว23  [ 20 ก.ค. 2564 ]
การแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1544  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว1540  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1538 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ผลลัพธ์ของมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1537 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ค. 2564 ]
ขอเลื่อนการจัดโครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สบ.พถ. มท 0807.2/ว1539  [ 20 ก.ค. 2564 ]
   
 
   
   
 
สร0023.2/9719 สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สร0023.2/ว3712 เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.2/ว3714 สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.64  [ 23 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 516 มาตรการการกักกันตัวสำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และการดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 517 ขยายระยะเวลาปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.5/ 9709 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.สร.)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3711 ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication เรื่อง แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา และโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็ก (นายอำเภอจอมพระ ท่าตูม ปราสาท รัตนบุรี ศีขรภูมิ สนม สังขะ สำโรงทาบ และนายกเทศ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ 9698 ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่บ้าน (นายอำเภอศีขรภูมิ)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.1/ 515 แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3705 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปประจำจังหวัดสุรินทร์และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดสุรินทร์  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 513 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทอ. ทุก อ. นายก.อบจ.สร และ นายก.ทม.สร)  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 512 ชะลอการส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.5/ 912 หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในสถานพยาบาลของทางราชการ  [ 22 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3687 การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 6868 รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อน โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และโครงการสนับสนุนกา  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.1/ว 3682 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3677 การแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สร0023.5/ว3675 ขอความอนุเคาระห์ในการเข้าร่วมโครงการประเมินวินัยการเงินการคลังของหน่วยรับตรวจ:อบจ.และเทศบาล ประจำปี 2564 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอพนมดงรัก,โนนนารายณ์ แะอำเภอศรีณรงค์)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.3/ว 3673 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
สร 0023.5/ว 3657 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ ลำดวน ปราสาท จอมพระ และท่าตูม)  [ 21 ก.ค. 2564 ]    
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ 23 ก.ค. 64 ถวายเทียนพรรษา วัดจำปา [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 23 ก.ค. 64 ถวายเทียนพรรษา วัดจุมพลสุทธาวาส [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 23 ก.ค. 64 ถวายเทียนพรรษา วัดบูรพารามฯ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ทม.สุรินทร์ สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ (ระลอกใหม่ 26 มิถุนายน 2564) ข้อมูลระหว่างวัน [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทม.สุรินทร์ 23 ก.ค. 64 ประชุม โครงการ สุรินทร์ร่วมใจปันสุข [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 23 ก.ค. 64 ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อฯ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 23 ก.ค. 64 ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อฯ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านจารย์ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทม.สุรินทร์ สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ (ระลอกใหม่ 26 มิถุนายน 2564) ข้อมูล ณ วันที่ [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านจารย์ ประกาศ เรื่องการประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตั [ 23 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในต [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดสุรินทร์ (ระลอกใหม่ 26 มิถุนายน 2564) ข้อมูล ณ วันที่ [ 22 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ทม.สุรินทร์ 21 ก.ค. 64 ล้างตลาด และพ่นยาฆ่าเชื้อ โควิด - 19 [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
ทม.สุรินทร์ 21 ก.ค. 64 รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ฯ [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านจารย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 75/2564 การประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์สถานที่กักกัน (Local Qu [ 21 ก.ค. 2564 ]    อ่าน 3 
   
 
   
   
 


อบต.บ้านจารย์ จ้างโครงการปรับเกรดถนนดินสายบ้านโคกไทรงาม หมู่ที่ 12 ถึงบ้านโคกไทรงาม (คุ้มน้ [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านจารย์ จ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกไทรงาม หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านจารย์ จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หน้าศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกไทรงาม หมู่ที่ 12 [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.ตรึม จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหัวแรต หมู่ที่ 5 จำนวน 2 ช่วง โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยศิวะสมบูรณ์ จากถนนปัท [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำถนนวิบูลย์ชนม์จากถนน คสล [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยดีเสมอ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำคสล.(บ่อพักฝั่งทิศตะวันออก ช [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ระยะที่ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระยะที่ ๒ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา จำนวน 10 รายการ โดยว [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านสังคม จำนวน 10 รายการ โดยวิธี [ 22 ก.ค. 2564 ]ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนางานอาชีพด้านงานอุตสาหกรรม จำนวน 92 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านจารย์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 [ 21 ก.ค. 2564 ]อบต.บ้านจารย์ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถส่วนกลาง (รถบรรทุกดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 [ 21 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยศิวะสมบูรณ์ จากถนนปัท [ 22 ก.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำถนนวิบูลย์ชนม์จากถนน คสล [ 22 ก.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำซอยดีเสมอ [ 22 ก.ค. 2564 ]ปรับปรุงผิวจราจรพร้อมก่อสร้างบ่อพักและวางท่อระบายน้ำคสล.(บ่อพักฝั่งทิศตะวันออก ช [ 22 ก.ค. 2564 ]โครงการปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ระยะที่ [ 22 ก.ค. 2564 ]ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระยะที่ ๒ [ 22 ก.ค. 2564 ]ปรับปรุงโคมไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนสายต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 ก.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงอาคาร ชนิดถังน้ำในตัว จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพ [ 22 ก.ค. 2564 ]เช่าห้องประชุมเพื่อจัดประชุมประชาคมชุมชนเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเ [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านสติปัญญา จำนวน 10 รายการ โดยว [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนด้านสังคม จำนวน 10 รายการ โดยวิธี [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนางานอาชีพด้านงานอุตสาหกรรม จำนวน 92 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]

   
 
   
 
ฝาครอบท่อระบายน้ำ (6 ก.ค. 2564)    อ่าน 308  ตอบ 1  
พื้นถนนปากซอยสระโบราณ 1 เป็นหลุมขุดเจาะค้างไว้ (22 มิ.ย. 2564)    อ่าน 29  ตอบ 1  
ทำบัตรประชาชนช่วงเทศกาลได้วันไหนบ้าง (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 81  ตอบ 3  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 

กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์

ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 093-596-9297
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,023,780 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์