หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์
นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
รับเรื่องร้องเรียน
โทร :
0-4451-1117
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
www.mosurin.go.th
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์
สายตรงปลัดเทศบาล
โทร :
095-610-8381
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 หรือ 0-4451-1272 ค่ะ
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้เทศบาลฯ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตฟรี wifi
  สวนสาธารณะ
  การคมนาคม
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
  ข่าวสาร
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 14 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 13 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 10 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผ [ 21 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 11 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบe-GP
 
   
 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 9 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 22 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 7 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้อวั [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 235 
ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้างทำ [ 29 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 30 
   
 
กิจการสภา
 
วีดิทัศน์
 
 
 
 
  ข่าวสารภายนอก
 
 

หนังสือสั่งการ สถ.
 

ข่าวสารจาก สถ.จ.
 

ข่าวสารในเครือข่าย
 

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว3878  [ 21 ก.ย. 2566 ]
รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว3861 เอกสารแนบ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3881 เอกสารไฟล์ word  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3871  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การปรับปรุงปฏิทินงบประมาณและแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3879  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.3/ว3855  [ 21 ก.ย. 2566 ]
แจ้งมติคณะรัฐมนตรีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรอง เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว3856  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึ่งพอใจต่อรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 กสว. มท 0820.2/ว3843 เอกสารแนบ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือการสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ กศ. มท 0816.3/ว3835  [ 21 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว3828 รายละเอียด และกำหนดการ  [ 21 ก.ย. 2566 ]
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3850  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3839  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว8718  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ กสธ. มท 0819.2/ว3770  [ 20 ก.ย. 2566 ]
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3822  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศส. มท 0806.2/ว3892  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การรับฟังความเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าไปยังพื้นที่เกาะ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว3824 บัญชีแนบท้าย เอกสารแนบ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว3831 กำหนดการ  [ 19 ก.ย. 2566 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี กสธ. มท 0819.3/ว3789  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การประชุมรับฟังความคิดเห็นการใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน (Local Service) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลินิก Local Service ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3803  [ 19 ก.ย. 2566 ]
การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว3816  [ 18 ก.ย. 2566 ]
การขยายระยะเวลาในการจัดส่งรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งบ่อดักไขมันน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว3807  [ 18 ก.ย. 2566 ]
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ผลการตรวจเยี่ยมผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2566 กศ. มท 0816.3/ว3818 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3  [ 18 ก.ย. 2566 ]
โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 กพส. มท 0810.3/ว3813  [ 18 ก.ย. 2566 ]
   
 
   
   
 
สร 0023.5/ว773 กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 4)  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.5/ว5050 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายอำเภอลำดวน นายอำเภอชุมพลบุรี นายอำเภอกาบเชิง นายอำเภอท่าตูม นายอำเภอสังขะ นายอำเภอศรีณรงค์ นายอำเภอสำโรงทาบ นายอำเภอปราสาท นายอำเภอศีขรภูมิ และนายอำเภอพนมดงรัก)  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.6/ว5053 การมอบรางวัลให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเละอำเภอ ที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 (นายอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.6/ว5052 ผลการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลเเละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ ส่วนราชการ สถานศึกษา สถานประกอบการ ตลาด วัด เเละเเหล่งท่องเที่ยว ที่มีผลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองสะอาด  [ 22 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ว771 ขอเชิญประชุมอภิปรายกลุ่มย่อยและประเมินรูปแบบการนำเสนอผลการประเมินไปใช้ฯ  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.1/ว5045 การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.1/ว5042 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย (นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  [ 21 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ 13722 แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (TCAS67) และขอเชิญประชุม  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ว5032 การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ว5031 ขอเชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ว5029 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในระดับท้องถิ่นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.2/ว5028 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.5/ว5023 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.5/ว767 การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.5/ว766 ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.5/ว5024 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ นายอำเภอสำโรงทาบ นายอำเภอชุมพลบุรี นายอำเภอปราสาท นายอำเภอศีขรภูมิ และนายอำเภอสนม)  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.2/ว5022 การสำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.2/ว5021 การจัดสรรงบประมา๊ณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศุึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม)  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ว5014 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
สร 0023.3/ว4987 ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลออสเตรเลีย หลักสูตร Integrity and Excellence in Public Governance (อำเภอ ทุกอำเภอ อบจ.และเทศบาลเมืองสุรินทร์)  [ 20 ก.ย. 2566 ]    
   
 
   
   
 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 14 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ 21 ก.ย. 66 ทำความสะอาด ตัดต้นไม้ กำจัดวัชพืช กำแพง คูเมืองฯ [ 22 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 13 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้ [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงผ [ 21 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 11 
ทม.สุรินทร์ 20 ก.ย. 66 ล้างตลาดหอนาฬิกา [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 7 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 12 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 9 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 6 
ทม.สุรินทร์ ประกาศเทศบาลเมืองสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคา จัดจ้า [ 20 ก.ย. 2566 ]    อ่าน 10 
   
 
   
   
 


ทต.นิคมปราสาท ซื้อหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ3-5ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมปราสาท โดยว [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 ก.ย. 2566 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 21 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม จ้างเหมาจัดทำป้ายจุดเช็คอิน โครงการปรับปรุงบริบทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กา [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ จ้างซ่อมแซมโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการแล [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ จ้างซ่อมแซมโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้พิการแล [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]


อบต.ตรึม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.นิคมปราสาท ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทต.นิคมปราสาท จ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 3134 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริยกานต์ ช่วงที่ 2 [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณตลาดน้อยรื่นรมย์เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยว [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ต ๐๐๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๒๓-๐๐๐๑ จำนว [ 19 ก.ย. 2566 ]


อบต.บ้านจารย์ จ้างทีปรีกษาดำเนินการออกแบบประเมินและสำรวจความพึงพอใจจากประชาชน เจ้าหน้าที่ของรั [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED นวัตกรรม ขนาด ๑๑๐W จำนวน ๒๗ โคม โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๕ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๖ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 19 ก.ย. 2566 ]


ทม.สุรินทร์ จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค เบอร์ ๑๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๖๗ สุรินทร์ รหัสครุ [ 19 ก.ย. 2566 ]
   
 
   
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา (Q&A)
 
   
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุริยกานต์ ช่วงที่ 2 [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมแซมห้องน้ำบริเวณตลาดน้อยรื่นรมย์เทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน ๑ โครงการ โดยว [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน ต ๐๐๐๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๕-๒๓-๐๐๐๑ จำนว [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเบอร์ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟถนน LED นวัตกรรม ขนาด ๑๑๐W จำนวน ๒๗ โคม โดยวิธีเฉพาะ [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๕ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ ๑ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๐๐๖ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกติดเครนไฮโดรลิค เบอร์ ๑๔ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๔๖๗ สุรินทร์ รหัสครุ [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย เบอร์ ๒๙ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๑๗๓๐ สุรินทร์ รหัสครุภั [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค-บอร์ด (บริเวณสวนน้อมเกล้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]จ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์กราฟฟิค - บอร์ด (บริเวณแยกบิ๊กซี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (บาโซ่และโซ่) รหัส 068-65-0001,068-65-0002,068-65-0002 [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลเทศบาลเมืองสุรินทร์ หนังสือ E-Book จำนวน ๑ โ [ 18 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]

   
 
   
 
ฝาครอบท่อระบายน้ำ (19 ก.ย. 2566)    อ่าน 656  ตอบ 3  
สุนัขจรจัด (11 ก.ย. 2566)    อ่าน 938  ตอบ 3  
พื้นที่ขายของ (28 ส.ค. 2566)    อ่าน 33  ตอบ 1  
   
 
 
       
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
       
 
กลุ่มทำขนม บ้านมั่นคงทุ่งโพธิ์
ศาลหลักเมือง
OTOP
ผลิตภัณฑ์
  สินค้าและผลิตภัณฑ์ คุณภาพดี
สร้างรายได้แก่ประชนในท้องถิ่น
   
สถานที่สำคัญ TRAVLE
สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ ในท้องถิ่น
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
GOOGLE EARTH
 
  สายตรงปลัดเทศบาล
โทร : 095-610-8381
Link ที่น่าสนใจ
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 8,102,188 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์

facebook
เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์