หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร 0023.5/ว612 แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐฯ  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.3/ว611 แผนกำหนดการโครงการตรวจติดตามถิดบทเรียนผลการดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.4/ว4540 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว11741 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.3/ว4586 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จพดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.2/ว4581 แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว609 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ท้องถิ่นอำเภอบวเชด ลำดวน โนนนารายณ์ ท่าตูม และท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี)  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว4571 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอศรีณรงค์ และนายอำเภอรัตนบุรี)  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.3/ว607 การรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) [ เอกสาร1 ]  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.3/ว598 การประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด-19  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023/ว4467 เชิญประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ สุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.3/ว4488 การนำเข้าข้อมมูลผ่านระบบดูและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว615 การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว604 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ท้องถิ่นอำเภอสนม สังขะ และท้องถิ่นอำเภอศรีขรภูมิ)  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร/ว602 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.2/ว4526 การแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2564  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.2/ว4525 กำหนดการส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญรอบเดือนเมษายน 2564  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว603 การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(ท้องถิ่นอำเภอเมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ กาบเชิง จอมพระ สำโรงทาบ พนมดงรัก และท้องถิ่นอำเภอปราสาท)  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ว4522 การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายอำเภอเมืองสุรินทร์ และนายอำเภอกาบเชิง)  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.5/ 338 การโอนเงิค่าตอบแทนการประชุม กจจ.สุรินทร์ (นายก อบจ.สุรินทร์)  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.2/ว602 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
สร 0023.2/ว4478 ประกาศก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลพ.ศ.2564 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่73 พ.ศ.2564และประกาศก.ท.จ.สุรินทร์ เรื่อง กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564  [ 1 ก.ย. 2564 ]  
 
   1      2      3     (4)     5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 99
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
 
"เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน"

วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
GOOGLE EARTH
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,418,361 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10