หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สร 0023.3/ว 596  แจ้งดำเนินการคืนเงินชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว  [ 18 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 593  การติดตามการใช้งานในระบบบัญชี e-LAAS (ทอ. ทุก อ.)  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.3/ว592  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการกรอกออกแบบสำรวจความประสงค์การใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFO ระบบใหม่)  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.3/ว 591  คู่มือแนวทางการจัดการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 594  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 590  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาสะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องภิ่น  [ 16 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 589  ขอแจ้งการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน  [ 16 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.3/ว4756  การหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 16 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.3/ว4755  การจัดทำข้อเสนอแนะแผนงานโครงการ และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้แผนพัฒนาภาค  [ 16 ก.ย. 2563 ]  
สร0023.5/ว488  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับอปท.  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.2/ว 587 การประชุมพิจารณาแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ของ อบต.  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
มท 0808.4/ว 12  ขยายระยะเวลาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่มีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ และขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.4/ว 4744  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.3/ว584  ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแบบสอบถามโครงการ การศึกษาแนวทางและกลไกการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการตามกฏหมายว่าด้วยสาธารณสุข กับกฏหมายว่าด้วยโรงงานฉบับใหม่มีผลบังคับกรณีการพิจารณาอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.3/ว583  จัดทำคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.3/ว582  แนวทางปฏิบัติการจัดการรายกรณีเพื่อคุ้มครองเด็กในสถานการ์ณแพร่ระบาดของโรคโควิด -19  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.2/ว 4722  การขยายระยะเวลาดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 15 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 4731  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี เพิ่มเติม [ เอกสาร1 ]  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
สร.0023.5/ว581  การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ 12644  แนวทางการปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment (อบจ.สร.)  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 4732  แนวทางการปฏิบัติการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ผ่านระบบ QR Payment (นอ.ทุกอ.)  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
สร 0023.5/ว 4733  แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  [ 14 ก.ย. 2563 ]  
 
<< หน้าแรก...     82      83      84     (85)     86      87      88     ....หน้าสุดท้าย >> 99
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
 
คำแนะนำ
การชำระภาษี
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การจัดการ
องค์ความรู้ภายในองค์กร
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ
 
"เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน"

วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
GOOGLE EARTH
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผล
สำรวจ
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,419,017 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10