หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ติดต่อสอบถาม 0-4451-1117 ค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับ Walk-in รับวัคซีน เข้มที่ 1 (Sinovac) ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ที่สนามวัคซีน
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.สุรินทร์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและทางเท้าโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 ต.ค. 2564
อบต.ตรึม   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอาวุธ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค. 2564
อบต.ตรึม   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอาวุธ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค. 2564
อบต.ตรึม   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านอาวุธ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีคัดเลือก 11 ต.ค. 2564
ทม.สุรินทร์   ปรับปรุงทางเท้าถนนหลักเมืองทั้งสองข้าง (ระยะที่ ๑) จากสุดเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกถึงสี่แยกถนนเทศบาล ๒ 8 ต.ค. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างตรวจสอบรายงานการเงินสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสุรินทร์ 1 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ต.ค. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างจัดเครื่องบวงสรวง โครงการประเพณีแซนโฎนตา ประจำปี ๒๕๖๔ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ต.ค. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกปืด หมู่ที่ 9 (รายละเอียดปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก 1 ต.ค. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านระนุก หมู่ที่ 6 (รายละเอียดปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก 1 ต.ค. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ 3ทะเบียน 82-8004 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-8006 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนหลักเมืองทั้งสองข้าง (ระยะที่ ๑ ) จากสุดเขตเทศบาลไปทางทิศตะวันออกถึงสี่แยกถนนเทศบาล ๒ 30 ก.ย. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอังกอล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ (รายละเอียดปริมาณงานตามแบบแปลนที่กำหนด) โดยวิธีคัดเลือก 30 ก.ย. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างเหมาจัดหาวัสดุเครื่องเซ่นไหว้ประกอบพิธี โครงการวันสารทไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างซ่อมรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ 3ทะเบียน 82-8004 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   จ้างรถบรรทุกยก-ลากไฮโดรลิค เบอร์ 1 หมายเลขทะเบียน 82-8006 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างซ่อมแซมถนนสายทาง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านตาแอก หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและทางเท้าโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรและทางเท้าโรงเรียนเทศบาล ๒ วิภัชศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564
ทม.สุรินทร์   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564
อบต.บ้านจารย์   จ้างจ้างเหมาเอกสารดำเนินการจัดระบบงานสารบรรณอเล็กทรอนิกส์รายปี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.ย. 2564
อบต.ตรึม   จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีต โดยวิธีปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านตรึม หมู่ที่ 1 สิ้นสุดบ้านกุดทอง หมู่ที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.ย. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 84
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
"เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้คู่คุณธรรม
น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน"

วิสัยทัศน์ เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
 
 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ : 0-4451-1117 โทรสาร : 0-4451-5191
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
เทศบาลเมืองสุรินทร์
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,740,984 เริ่มนับ 21 ต.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10