จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 13 ธันวาคม 2560
วันนี้มีคนเข้าชม : 3

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 15
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 102
ปีนี้มีคนเข้าชม : 6,105
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 2,931

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 10 พฤษภาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< ธันวาคม : 2017 >>

su

mo

tu

we

th

fr

sa

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31      
 
หน่วยงานในสังกัด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
 
ผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560


ข่าวทำเนียบรัฐบาล

 

ชุดคำพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

 

ผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2560:: โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขจรจัด    :: ประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า    :: โครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม    :: โครงการลอกท่อระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม    :: ลอกท่อระบายน้ำ (รอบบ่าย) ถนนหลักเมือง ตรงข้ามวัดจำปา    :: เทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม (ถนนหลักเมือง)    :: เทศบาลเมืองสุรินทร์ ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม (ถนนหลักเมือง)   

กิจกรรม

พิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงสุรินทร์
  นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก และเป็นประธานเปิดโครงการบ้านมั่นคงเมืองสุรินทร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด (ชุมชนทุ่งโพธิ์) โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. สมาชิกโครงการ 169 ครัวเรือน ประกอบพิธีบวงสรวง ในโอกาสนี้ ได้มอบเช็คสนับสนุนกิจการสหกรณ์บริการบ้านมั่นคง ดังนี้ 
1. เช็คสินเชื่อบ้านและที่ดิน เป็นเงิน 52,242,711 บาท
2. เช็คระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 8,450,000 บาท
3. เช็คงบอุดหนุนฯ เป็นเงิน 4,250,000 บาท
4. เช็คสวัสดิการสมาชิกกรณีเสียชีวิต เป็นเงิน 10,000 บาท
5. มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาลและคลอดบุตร
6. เช็คกองทุนรักษาบ้านรักษาดิ
7. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ
สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด ได้เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ฯ และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 100,300 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ 218 ราย ดำเนินโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยการจัดซื้อที่ดิน สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก พอช. เป็นเงิน 14,230,000 บาท และสมาชิกออกเงินสมทบ 1,770,000 บาท ซื้อที่ดิน 2 แปลง จำนวน 7 ไร่ 45 ตารางวา บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง อยู่ติดกับถนนสุรินทร์ – ท่าสว่าง ได้ขออนุมัติก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 169 หน่วย จากเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้รับเงินสนับสนุนจาก พอช. ด้านสาธารณูปโภค 8,450,000 บาท งบฯอุดหนุน 169 ครัวเรือนๆละ 25,000 บาท เป็นเงิน 4,225,000 บาท กู้ พอช. (สินเชื่อบ้าน) 38,012,711 บาท หักเงินสมทบจากสมาชิก 4,725,000 บาท
โครงการนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีความจำเป็นเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย รวมตัวกันจัดตั้งและเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีอุดมการณ์ ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าชุมชน สังคม จะกินดีอยู่ดี มีสันติสุข และมีความเป็นธรรมได้ โดยการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณ์
โครงการนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีของสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในอุดมการณ์ ของสหกรณ์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ
  เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายธนธัช รุ่งธนเกียรติ รองนายกเทศมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปี งบประมาณ 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอบรมเยาวชนสาธารณสุข
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนสาธารณสุข ประจำโรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" ณ ห้องโสตฯ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 
ผู้บริหาร
 
 
  
 

ส่งข้อความถึง ผู้บริหารส่งข้อความถึง ผู้บริหาร
สาสน์จาก ผู้บริหารสาสน์จาก ผู้บริหาร
 
ติดต่อปลัดเทศบาล
 
นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ 
(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง)
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์

เบอร์ติดต่อ : 0885953763
email : akk2506@hotmail.com
facebook : อัครพนธ์ 
ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์


 
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
 
 สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ 16 ถนน กรุงศรีใน ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทร 0-4451-1117