จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 19 543
วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 5
ปีนี้มีคนเข้าชม : 3,102
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 8,440

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 10 พฤษภาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< ตุลาคม : 2019 >>

su

mo

tu

we

th

fr

sa

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 
หน่วยงานในสังกัด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย

 
สำรวจความเห็น
 


 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
​ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
​ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ถึงเทศบาลเมืองสุรินทร์ ผ่านแอพลิเคชั่น Line  เข้าในกลุ่มร้องเรียน-ร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุรินทร์ เพียงแสกน QR code >> ด้านล่าง

 
 

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองสุรินทร์ (7)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562
  

โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองสุรินทร์ 

14 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และองค์กร (OD) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และยกระดับคุณภาพครู บุคลากร และนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องประชุมริมธาราแกรนด์ สวนป่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

จัดโครงการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
  

จัดโครงการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" จัดโครงการเรียนรู้วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน คณะครูและบุคากรในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญวันแม่แห่งชาติ ร่วมเทิดทูนพระเกียรติในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อประชาชนชาวไทย และเพื่อให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรในสถานศึกษาแสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกัญญูกตเวที ทำความดีถวายสมเด็จพรพระนาเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 

เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดคาราวานช่วยภัยแล้ง นำถังน้ำไว้ใจกลางชุมชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
  

เทศบาลเมืองสุรินทร์จัดคาราวานช่วยภัยแล้ง นำถังน้ำไว้ใจกลางชุมชน

16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในการปล่อยขบวนคาราวานช่วยภัยแล้ง นำถังน้ำขนาดใหญ่ใจกลางชุมชน เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ จัดคาราวานมอบถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. โดยตั้งวางใจกลางชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 33 ชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้นำภาชนะมารับน้ำสะอาดไปใช้ในครัวเรือนต่อไป ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เป็นเวลาติดต่อกันมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคมีสภาพแห้งขอด ไม่สามารถนำน้ำมาใช้อุปโภคบริโภค ประกอบกับน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลอ่อน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง นั้น เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงได้จัดซื้อถังบรรจุน้ำขนาดใหญ่ สำหรับเป็นถังสำรองน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้นำถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร และ 1,000 ลิตร ไปตั้งวางใจกลางชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 33 ชุมชน โดยได้ประสานงานไปยังประธานชุมชนแต่ละชุมชนเพื่อกำหนดจุดวางถังน้ำ พร้อมผู้รับผิดชอบในการแจกจ่ายในชุมชน ซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์จะได้นำน้ำสะอาดไปเติมให้เต็มทุกถัง เพื่อให้ประชาชนได้นำภาชนะมารับน้ำสะอาดไปใช้ในครัวเรือนต่อไป

เทศบาลเมืองสุรินทร์ช่วยภัยแล้ง นำร่องที่ชุมชนศรีบัวราย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
  เทศบาลเมืองสุรินทร์ช่วยภัยแล้ง นำร่องที่ชุมชนศรีบัวราย
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยนายอัครพนธ์ เกตุสังพันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อม เจ้าหน้าที่ ได้นำถังบรรจุน้ำ สำหรับเป็นถังสำรองน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ วันนี้ได้นำถังน้ำขนาด 2,000 ลิตร ไปวาง นำร่องที่ชุมชนศรีบัวราย เพื่อให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้นำภาชนะมารับน้ำ สะอาดไปใช้ในครัวเรือนต่อไป

จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทุกวันพุธ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
  จิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทุกวันพุธ
 

ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
  ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นำ สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ
12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2562
  

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

เทศบาลเมืองสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกัญพัชญ์ รัม พณีนิล นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 “วิภัชศึกษา” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในการประกวดแข่งขันคัดลายมือ ป. 1 – 3 ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2562
  มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11
 

โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 09 สิงหาคม 2562
  โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต
 

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชนสุรินทร์ภักดี
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
  

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชนสุรินทร์ภักดี

20 มิถุนายน 2562 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชน ประจำปี 2562 โดยออกให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 32 ชุมชน และนอกจากนี้มอบหมายให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป และตรวจวัดความดัน และมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาและสารเสพติด .. ชุมชนสุรินทร์ภักดี ณ ดรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" 
 

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
  

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 …นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

 

ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
  

ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

15 พฤษภาคม 2562 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนศรีจุมพล และวัดจุมพลสุทธาวาส ...นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุรินทร์ ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยดำเนินการพ่นหมอกควันและแจกทรายทีมีฟอส กำจัดลูกน้ำยุงลาย ใน วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชนทั้ง 32 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์

8 พฤษภาคม 2562 นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นการติดตามการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือสุรินทร์

 

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

 

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (4)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (4)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (1)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (1)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (2)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (2)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

หน้า :