จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 25 มิถุนายน 2562
วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 2
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 18
ปีนี้มีคนเข้าชม : 3,010
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 8,440

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 10 พฤษภาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< มิถุนายน : 2019 >>

su

mo

tu

we

th

fr

sa

            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30      
 
หน่วยงานในสังกัด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย

 
สำรวจความเห็น
 


 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
​ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์
 
​ช่องทางการร้องเรียน-ร้องทุกข์ ถึงเทศบาลเมืองสุรินทร์ ผ่านแอพลิเคชั่น Line  เข้าในกลุ่มร้องเรียน-ร้องทุกข์เทศบาลเมืองสุรินทร์ เพียงแสกน QR code >> ด้านล่าง

 
 

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชนสุรินทร์ภักดี
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562
  

อบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชนสุรินทร์ภักดี

20 มิถุนายน 2562 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัดทำโครงการฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีในชุมชน ประจำปี 2562 โดยออกให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นและการอพยพหนีไฟ ให้กับชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ทั้ง 32 ชุมชน และนอกจากนี้มอบหมายให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลทั่วไป และตรวจวัดความดัน และมอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยาและสารเสพติด .. ชุมชนสุรินทร์ภักดี ณ ดรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" 
 

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
  

มหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันนี้ 22 พฤษภาคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 …นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมงาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

 

ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562
  

ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

15 พฤษภาคม 2562 พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ชุมชนศรีจุมพล และวัดจุมพลสุทธาวาส ...นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสุรินทร์ ออกปฏิบัติการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ ที่มียุงเป็นพาหะนำโรค โดยดำเนินการพ่นหมอกควันและแจกทรายทีมีฟอส กำจัดลูกน้ำยุงลาย ใน วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และชุมชนทั้ง 32 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 8 พ.ค. - 9 มิ.ย. 62 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

ประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์

8 พฤษภาคม 2562 นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมพนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นการติดตามการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมือสุรินทร์

 

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

 

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (2)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์
 

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (3)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (4)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (4)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เจ้าภาพโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม" .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (1)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (1)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (2)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (2)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (3)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (3)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (4)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

6 พ.ค. 62 รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์ฯ (4)

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นำข้าราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนในทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรชัยมงคล และในเวลา 17.30 น. เสด็จออกพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.40 น. บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมนำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

บันทึกภาพกับคณะสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทฯ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

บันทึกภาพกับคณะสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบทฯ

6 พฤษภาคม 2562 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ร่วมบันทึกภาพกับคณะสงฆ์ที่บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ มณฑลพิธีซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
  

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

5 พฤษภาคม 2562 นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ และเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งมั่นหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ ซึ่งประกอบไปด้วย สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชน 
ภายในพิธีมีการบริการน้ำดื่ม การจัดทีมงานแพทย์คอยให้บริการประชาชน ตรวจวัดความดัน ตรวจรักษาโรค รถเข็นเอาให้ให้บริการผู้สูงอายุ รถพยาบาลเตรียมในการเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีประชาชนเข้าร่วมงาน ประมาณ 1,000 คน และพสกนิกรของพระองค์ต่างชื่นชม พระบารมีของพระองค์ท่าน ที่ได้รับชมทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก .... ช่วงเช้า ... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ 05 พฤษภาคม 2562
  

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


4 พฤษภาคม 2562 นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่วงเวลา 14.30 - 20.30 น. ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันอาทิตย์ที่ 05 พฤษภาคม 2562
  

รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

4 พฤษภาคม 2562 นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ช่วงเวลา 08.30 -14.30 น. ณ วัดบูรพาราม พระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์ .... ภาพ คนสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
  

รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

13 เมษายน 2562 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานนำสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั่วไป เทศบาลเมืองสุรินทร์ และพี่น้องประชาชน ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุจาก 32 ชุมชน ชุมชนละ 3 คน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ...ภาพ ทีมงานสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (2)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
  

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (2)

13 เมษายน 2562 นายประภัสส์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ... ภาพ ทีมงานสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (1)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
  

ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (1)

13 เมษายน 2562 นายประภัสส์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทยสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองสุรินทร์ ... ภาพ ทีมงานสร้างภาพและเสียง เทศบาลเมืองสุรินทร์

หน้า :