จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 25 เมษายน 2561
วันนี้มีคนเข้าชม : 18

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 30
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 548
ปีนี้มีคนเข้าชม : 2,378
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6,328

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 10 พฤษภาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< เมษายน : 2018 >>

su

mo

tu

we

th

fr

sa

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30     
 
หน่วยงานในสังกัด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย

 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
 

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  18 เมษายน 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2561 การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันการเกิดโรคให้กับประชาชนใน 32 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ... โดยในวันที่ 3-4 พ.ค. 61 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และ ปศุสัตว์อำเมืองสุรินทร์ จะให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมัน สุนัขและแมว .... การเตรียมตัวสุนัข แมว ทำหมัน สุนัขและแมว ควรมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป สุขภาพดีไม่ป่วย ... สุนัขและแมว ต้องงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ... เริ่มบริการ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบตัดสิน การประกวดเทพีสงกรานต์ 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบสอง 10 คน การแสดงความสามารถ การประกวดเทพีสงกรานต์ 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3 / 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยุทธ นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชุดผ้าไทย ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบปัญญาวุฒิบัตร รร.ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
  บรรยากาศพิธีมอบปัญญาวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงทบทวนจัดทำแผนชุมชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ไทยนิยม ยั่งยืน เขตเมืองสุรินทร์ ...ชุมชนหลังตลาด
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัด Kick of ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตเมืองสุรินทร์ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่เขตเมืองสุรินทร์ โดยได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอเมืองสุรินทร์ แบ่งเป็น 2 ทีม... ทีมคณะกรรมการชุดที่ 2 นำโดยนางชวนพิศ สืบสังข์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ชุมชนหลังตลาด สำหรับกำหนดการปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนของทีมขับเคลื่อนครั้งที่ 1 เป็นการจัดเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร (สอบถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ) และสอบถามปัญหาความต้องการของชุมชน ในประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจบริเวณพื้นที่ผ่อนผัน (ตลาดสดชั่วคราว)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทรฺ์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจความพร้อมสถานที่บริเวณพื้นที่ผ่อนผัน ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ (ตลาดสดชั่วคราว) เนื่องจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ จะดำเนินการซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
  เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข แมว และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วย ในเขตพื้นที่ประกาศเป็นเขตควบคุมพิษสุนัขบ้า เนื่องจากได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 04 มกราคม 2561
  ด้วยเทศบาลเมืองสุรินทร์ได้รับรายงานกรณีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ชุมชนสระโบราณ  ซึ่งเป็นโรคระบาดร้ายแรงอาจระบาดติดต่อกับคน สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆ ได้  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์จึงได้มีประกาศกำหนดเขตโรคระบาด  เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561    เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  และให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนควบคุมโรคในวันที่ 5 มกราคม  2561   เวลา  09.00 น.  ณ บริเวณชุมชนสระโบราณ และพื้นที่รอบโรงพยาบาลสุรินทร์

ตารางล้างตลาดประจำเดือน มกราคม 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
  กำหนดการทำความสะอาดสถานที่และตลาดในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองสุรินทร์ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุรินทร์ สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย (กม.10) ล้างและลอกท่อระบายน้ำบริเวณตลาดน้อยวัดจุมพล ตลาดน้อยรื่นรมย์ ลานตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ลานจอดรถและล้างถนนโดยรอบตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำเดือน มกราคม 2561 เทศบาลเมืองสุรินทร์ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

สภากาแฟ ประจำเดือนธันวาคม 2560
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
  วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เมื่อเวลา 07.00 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พัน
ธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงาน ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือน ธันวาคม 2560 จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เจ้าภาพครั้งต่อไป กระทรวงเกษตรฯ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560
  วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ครั้งที่ 3 / 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชี้แจงและซักซ้อมการขอรับงบประมาณ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560
  วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธียกเสาเอก และเป็นประธานเปิดโครงการบ้านมั่นคงเมืองสุรินทร์ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด (ชุมชนทุ่งโพธิ์) โดยในช่วงเช้า เวลา 07.00 น. สมาชิกโครงการ 169 ครัวเรือน ประกอบพิธีบวงสรวง ในโอกาสนี้ ได้มอบเช็คสนับสนุนกิจการสหกรณ์บริการบ้านมั่นคง ดังนี้ 
1. เช็คสินเชื่อบ้านและที่ดิน เป็นเงิน 52,242,711 บาท
2. เช็คระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 8,450,000 บาท
3. เช็คงบอุดหนุนฯ เป็นเงิน 4,250,000 บาท
4. เช็คสวัสดิการสมาชิกกรณีเสียชีวิต เป็นเงิน 10,000 บาท
5. มอบสวัสดิการนอนโรงพยาบาลและคลอดบุตร
6. เช็คกองทุนรักษาบ้านรักษาดิ
7. มอบรางวัลบุคคลต้นแบบ
สหกรณ์บริการบ้านมั่นคงสุรินทร์ จำกัด ได้เริ่มต้นจดทะเบียนก่อตั้งสหกรณ์ฯ และได้รับอนุญาต เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 มีทุนจดทะเบียน 100,300 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกสหกรณ์ 218 ราย ดำเนินโครงการโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

โดยการจัดซื้อที่ดิน สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนสินเชื่อจาก พอช. เป็นเงิน 14,230,000 บาท และสมาชิกออกเงินสมทบ 1,770,000 บาท ซื้อที่ดิน 2 แปลง จำนวน 7 ไร่ 45 ตารางวา บริเวณที่จะก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง อยู่ติดกับถนนสุรินทร์ – ท่าสว่าง ได้ขออนุมัติก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 169 หน่วย จากเทศบาลเมืองสุรินทร์ ได้รับเงินสนับสนุนจาก พอช. ด้านสาธารณูปโภค 8,450,000 บาท งบฯอุดหนุน 169 ครัวเรือนๆละ 25,000 บาท เป็นเงิน 4,225,000 บาท กู้ พอช. (สินเชื่อบ้าน) 38,012,711 บาท หักเงินสมทบจากสมาชิก 4,725,000 บาท
โครงการนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่มีความจำเป็นเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย รวมตัวกันจัดตั้งและเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยมีอุดมการณ์ ตั้งอยู่บนความเชื่อที่ว่าชุมชน สังคม จะกินดีอยู่ดี มีสันติสุข และมีความเป็นธรรมได้ โดยการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกสหกรณ์
โครงการนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีของสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และศรัทธาในอุดมการณ์ ของสหกรณ์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามฯ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  เวลา 10.00 น. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายธนธัช รุ่งธนเกียรติ รองนายกเทศมนตรี ในฐานะที่ปรึกษาในคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุรินทร์ เพื่อรองรับแผนปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรภาค 3 ประจำปี งบประมาณ 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตำรวจ ณ ห้องประชุมเกียรติศักดิ์ รักษ์วินัย ชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอบรมเยาวชนสาธารณสุข
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนสาธารณสุข ประจำโรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" ณ ห้องโสตฯ สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการชุมชนฯ
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันฯ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หน้า :