จำนวนผู้เข้าชม
 
วันนี้ 24 มิถุนายน 2561
วันนี้มีคนเข้าชม : 4

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 14
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 555
ปีนี้มีคนเข้าชม : 3,675
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 6,328

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : 10 พฤษภาคม 2559

 
ปฏิทินกิจกรรม
 
<< มิถุนายน : 2018 >>

su

mo

tu

we

th

fr

sa

          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
 
หน่วยงานในสังกัด
 
โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร์วิทยาคม"
โรงเรียนเทศบาล 2 "วิภัชศึกษา"
โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์"
สถานธนานุบาล 1
สถานธนานุบาล 2
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอย

 
สำรวจความเห็น
 


 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล

 
 

หมู่บ้านต้นแบบรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561
  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายกฤษณุ เหลืองพิบูลย์กิจ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีการประกาศสัญญาประชาคม การจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบรู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม "ชุมชนศรีบัวราย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทรฺ์" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลาการเปรียญวัดโคกบัวราย
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนการงาน เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชาคมชุมชนเมือง
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดเวทีประชาคมชุมชนเมือง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2561 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
  เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย ตามหลัก 3R ภายใต้โครงการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องหระชุม อาคารป้องกันฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะจากเทศบาลตำบลอุบล
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561
  วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงานและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลอุบล จังหวัดอุบลราชธานี
...ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้านการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สุงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2561
  เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2561
  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งเทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับกรมปศุสัตว์ มูลนิธิสัตวแพทย์ และสำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี โดยมีทีมสัตวแพทย์ จำนวน 140 คนให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม BIG Cleaning Day
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 04 พฤษภาคม 2561
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม เมืองสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ BIG cleaning day ครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  18 เมษายน 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประจำปี 2561 การอบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการป้องกันการเกิดโรคให้กับประชาชนใน 32 ชุมชนเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ ... โดยในวันที่ 3-4 พ.ค. 61 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ และ ปศุสัตว์อำเมืองสุรินทร์ จะให้บริการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการทำหมัน สุนัขและแมว .... การเตรียมตัวสุนัข แมว ทำหมัน สุนัขและแมว ควรมีอายุ 6 เดือนขึ้นไป สุขภาพดีไม่ป่วย ... สุนัขและแมว ต้องงดน้ำ-อาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง ... เริ่มบริการ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบตัดสิน การประกวดเทพีสงกรานต์ 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รอบสอง 10 คน การแสดงความสามารถ การประกวดเทพีสงกรานต์ 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 3 / 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ มอบหมายให้นายประยุทธ นิราศสูงเนิน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนจังหวัดสุรินทร์ ณ โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชุดผ้าไทย ณ เทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมอบปัญญาวุฒิบัตร รร.ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 02 เมษายน 2561
  บรรยากาศพิธีมอบปัญญาวุฒิบัตร ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงทบทวนจัดทำแผนชุมชน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงทบทวนแผนชุมชน ประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสุรินทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การประชุมจังหวัดสุรินทร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1 / 2561 ณ โรงแรมทองธารินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ไทยนิยม ยั่งยืน เขตเมืองสุรินทร์ ...ชุมชนหลังตลาด
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.30 น. เทศบาลเมืองสุรินทร์ จัด Kick of ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เขตเมืองสุรินทร์ นายอัครพนธ์ เกตุสังข์พันธ์ ปลัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่เขตเมืองสุรินทร์ โดยได้รับแต่งตั้งจากนายอำเภอเมืองสุรินทร์ แบ่งเป็น 2 ทีม... ทีมคณะกรรมการชุดที่ 2 นำโดยนางชวนพิศ สืบสังข์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่ชุมชนหลังตลาด สำหรับกำหนดการปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมระดับชุมชนของทีมขับเคลื่อนครั้งที่ 1 เป็นการจัดเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร (สอบถามความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ) และสอบถามปัญหาความต้องการของชุมชน ในประเด็นหลัก 2 ประเด็น คือ คนไทยไม่ทิ้งกัน และชุมชนอยู่ดีมีสุข
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจบริเวณพื้นที่ผ่อนผัน (ตลาดสดชั่วคราว)
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 26 มกราคม 2561 นายสมเมือง ตัณฑเลขา รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทรฺ์ นายธนกร วนะกิจกุลพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจความพร้อมสถานที่บริเวณพื้นที่ผ่อนผัน ตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ (ตลาดสดชั่วคราว) เนื่องจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ จะดำเนินการซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองสุรินทร์ 
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เทศบาลเมืองสุรินทร์ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561
  เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุรินทร์ ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัข แมว และสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วย ในเขตพื้นที่ประกาศเป็นเขตควบคุมพิษสุนัขบ้า เนื่องจากได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หน้า :